Desktop vs Mobile

With an ever growing percentage of browsers on mobile devices having a responsive site in this day and age is a necessity not a luxury.

 

Anunțuri


S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

17.05.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
S.C.  APA TÂRNAVEI MARI  S.A.  cu sediul în Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, angajează  Instalatori   Apă-Canal    în cadrul  Biroului  Aparate de măsură-control  și  Sector Rețele Mediaș.
                
  Cerinţele  postului:
•    Studii medii de specialitate (şcoală  profesională/curs de calificare)
•    Cunoştinţe în următoarele activităţi:
    Executarea de instalaţii exterioare de apă;
    Montarea de conducte de distribuţie şi armături;
    Realizarea de branşamente;
•    Vechimea în domeniu constituie avantaj
Vă așteptăm la  sediul nostru să completați o cerere tip la  Biroul  Resurse Umane, cu următoarele documente:
    carte de identitate
     diploma/certificat absolvire  liceu/ şcoală profesională/curs calificare
     adeverinţă medicală  care să ateste starea de sănătate
Relații  suplimentare la telefon 0269-841425, interior 123, Birou Resurse Umane.

SC APA TÂRNAVEI MARI SA MEDIAS

17.05.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC APA TÂRNAVEI MARI SA  Mediaş
organizează selecție  pentru ocuparea postului de
Consilier Juridic-perioadă nedeterminată
    
Cerințele postului
    Studii superioare cu licență, specializare științe juridice   
    Experiență în domeniul  juridic  minim  2 ani
    Membru  al  Colegiului  Consilierilor Juridici
    Cunoștințe avansate de drept comercial, dreptul muncii, drept civil, drept penal
    Cunoștințe  avansate  de  operare PC:  Microsoft Office
    Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
    Nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003
Competențe generale:
    Abilități de comunicare, inițiativă, perseverență
    Capacitate organizatorică, de analiză și sinteză
    Spirit de echipă, orientare către rezultate
Responsabilitățile  postului:
1.    Asigură consultanța si reprezentarea angajatorului, apără drepturile si interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum si cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.
2.    Întocmește formalitățile prevăzute de lege în cazul modificarii actului constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului.
3.    Redactează / revizuiește acte juridice care emană de la societate în relație cu teții, societăți comerciale (contracte comerciale, de prestări servicii, consultanță, închirieri,etc) sau autorități ale statului.
4.    Furnizează opinii și solutii juridice pentru activitatea curentă a societății, deservind toate departamentele companiei. Acordă avizul de legalitate, în condițiile legii si ale regulamentelor specifice unității.
5.    Reprezintă societatea în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, pe baza delegării acordate.
6.    Redactează acţiunile societății înaintate către instanţele judecătoreşti şi organele arbitrale, redacteaza actiuni, concluzii, note de sedință în toate fazele procesuale, inclusiv căi de atac, pe care le exercită ori de câte ori este necesar.
7.    Ține evidenţa litigiilor si informează periodic conducerea societăţii cu privire la situaţia litigiilor şi a executărilor silite împotriva debitorilor.
8.    Asigură recuperarea creanțelor prin redactarea și introducerea de acțiuni în justiție împotriva debitorilor societății și administrează dosarele existente pe rol.
9.    Verifică persoanele juridice cu care societatea intră in relații comerciale.
10.    Acordă asistență juridică de specialitate tuturor departamentelor firmei, în reglementarea raporturilor de muncă, participă la soluţionarea conflictelor de muncă. Urmărește si transmite compartimentelor societății  modificările legislative apărute în domeniul de interes.
Vă așteptăm la sediul societății, Al. Com. Dimitrie Moraru, nr.19, Birou Resurse Umane, cu următoarele documente:
1.    CV
2.    Copie după actul de identitate
3.    Copii după actele de studii, alte documente care atestă specializări suplimentare
4.    Copie după Carnetul de Muncă / Adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate
5.    Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru funcția  de consilier juridic
Modalitate de selecție:  interviu
Data și  ora desfășurării interviului va fi comunicată la depunerea documentelor.
Detalii suplimentare la tel. 0269 841425/ int 123, Birou  Resurse Umane.

SC IPPON MED SRL angajeaza

17.05.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC IPPON MED SRL, cu sediul in Medias,  str M. Kogalniceanu, nr.24, angajeaza : persoana pentru departamentul de Resurse Umane.
Cerinte:
•    Bacalaureat
•    Cunostinte resurse umane
•    Cunostinte operare  calculator nivel mediu spre avansat
•    Disponibilitate la program prelungit
•    Deschidere pentru dezvoltare profesionala
Informatii la telefon: 0269831956
C.V.-urile se depun la sediul firmei pana la data 01.06.2019.

Bat Medias SA,angajeaza sef coloana auto.

15.05.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Bat Medias SA,angajeaza sef coloana auto.
Cerinte:studii medii sau superioare tehnice; experienţă pe un post similar minim 3 ani; competente de utilizare si de operare PC (Windows, Word, Excel, Power point).Experienta de munca intr-o societate cu obiect de activitate in domeniul constructiilor si cunoasterea legislatiei si reglementarilor in domeniul auto,reprezinta un avantaj.
Detalii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon. 0269 841 431,sau prin email la adresa:office@batmedias.ro

Bat Medias SA,angajeaza

15.05.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Bat Medias SA,angajeaza director economic.
Cerinte:studii superioare economice; experienţă pe un post similar minim 10 ani din care 5 pe această poziție; competente de utilizare a programelor de contabilitate si de operare PC (Windows, Word, Excel, Power point).Experienta de munca intr-o societate cu obiect de activitate in domeniul constructiilor reprezinta un avantaj.
Detalii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon. 0269 841 431,sau prin email la adresa:office@batmedias.ro

SC Ro Connect SRL angajeaza

09.05.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC Ro Connect SRL angajeaza personal cu cunostinte in domeniul contabilitatii pentru efectuarea de contabilitate primara. Se ofera un slariu atractiv si diverse bonusuri de performanta. Inf la tel : 0757 039 649

Societate Germana angajeaza curier

06.05.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Societate Germana angajeaza curier pentru livrare colete cu greutate medie de 5 kg
Cerinte:permis de conducere categoria B,cazier fara incidente,disponibilitate la program de munca de 5 zile pe saptamana intre orele 9:30 -19:00
Se ofera salariu intr-e 2400 si 2600 euro brut si cazare la pensiune in valoare de 300 euro care se scad din salariu.
Informatii la telefon:0049.152 545 602 14

Se vinde apartament situat in cartier Dupa zid

03.05.2019
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde apartament  situat in cartier Dupa zid compus din 2 camere decomandate confort 1 etaj 1 in bloc cu 10 etaje .inf la telefon 0749793879

Tutti Pizza angajeaza

11.04.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Tutti Pizza angajeaza sofer.Inf la tel: 0744 683 480

Se vinde casa in Medias

05.04.2019
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring

Se vinde casa in Medias situata in zona Vila Flora ,compusa din 2 camere ,bucatarie ,baie ,pivnita ,curte si gradina cu vita de vie ,acces auto in curte .Casa e comuna cu 3 familii si au  intrari separate.
Inf la telefon 0746 050 386

Se vinde casa cu etaj

03.04.2019
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde casa cu etaj strada Pictor Grigorescu nr 10 compusa din 7 camere, bucatarie, 2 bai, pivnita, garaj mare, curte si gradina. Pret negociabil. Inf la tel: 0740 066 186

Se vand pivnite in bloc nou

03.04.2019
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vand pivnite in bloc nou in cartierul Vasia, strada G. Toparceanu nr 1. Inf la tel: 0740 066 186

Se vinde apartament in Medias

03.04.2019
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde apartament in Medias cu 4 camere strada Turda nr 4. Pret negociabil. Inf la tel: 0740 066 186

S.C. ECO-SAL S.A angajează

28.03.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
S.C. ECO-SAL S.A angajează şofer pentru utilaj de mare tonaj.
Conditiile necesare ocupării postului:
•    carnet de conducere cat B, C;
•    fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
•    cunoștințe minime de mecanică auto.
•    card tahograf (OPTIONAL);
•    atestat profesional (OPTIONAL). Atestatul profesional se poate obţine şi ulterior, contravaloarea fiind suportată de către Angajator.
Angajăm și pensionari care îndeplinesc condițiile postului.
Cererea de angajare se poate descărca şi de pe site-ul societăţii www.eco-sal.ro şi se depune împreună cu CV-ul la sediul societății din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 13 sau la adresa de mail ecosal2009@gmail.com.

S.C. ECO-SAL S.A angajează

28.03.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
S.C. ECO-SAL S.A angajează mecanic auto.
Conditiile necesare ocupării postului:
•    carnet de conducere cat B;
•    fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
•    cunoștințe tehnice (certificate de calificare în domeniu);
•    studii profesionale sau curs stivuitorist, motostivuitorist.
Experiența pe un post similar reprezintă un avantaj.
SE AngajEAZA și pensionari care îndeplinesc condițiile postului.
Cererea de angajare se poate descărca şi de pe site-ul societăţii www.eco-sal.ro şi se depune împreună cu CV-ul la sediul societății din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 13 sau la adresa de mail ecosal2009@gmail.com.

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

25.03.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
 • S.C.  APA TÂRNAVEI MARI  S.A.  cu sediul în Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, angajează  Instalatori   Apă-Canal    în cadrul  Biroului  Aparate de măsură-control  și  Sector Rețele Mediaș.
 •                
 •   Cerinţele  postului:
 • •    Studii medii de specialitate (şcoală  profesională/curs de calificare)
 • •    Cunoştinţe în următoarele activităţi:
 •     Executarea de instalaţii exterioare de apă;
 •     Montarea de conducte de distribuţie şi armături;
 • Realizarea de branşamente;
 • •    Vechimea în domeniu constituie avantaj
 • Vă așteptăm la  sediul nostru,  Birou Resurse Umane, cu următoarele documente:
 •  carte de identitate
 •      diploma/certificat absolvire  liceu/ şcoală profesională/curs calificare
 •      adeverinţă medicală  care să ateste starea de sănătate
 • cerere de angajare (tip)
 • Relații  suplimentare la telefon 0269-841425, interior 123, Birou Resurse Umane.

AUR TRANS Medias

05.03.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
AUR TRANS Medias,str.Axente Sever nr.1,efectuează servicii de transport in Germania,pentrupersoane,colete,marfa, si mașini pe platforma,de la domiciliu la destinație!Plecări vinerea din România,iar duminica din Germania.Informatii la telefon:0741.348.900

Se vinde Opel Zafira

04.03.2019
Categorie: Auto
Autor: Radio Ring
Se vinde Opel Zafira, 7 locuri, an de fabricatie 2004, motor 2000 cmc, inchidere centralizata, aer conditionat, oglinzi electrice, neinmatriculata, recent adusa in tara. inf la tel: 0744 821 260

Societate comerciala anagjeaza

18.02.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Societate comerciala  anagjeaza  muncitori necalificati pentru lucru in tamplarie. Inf la tel: 0744 591 998

Societatea comerciala Nooteboom angajeaza

08.02.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Societatea comerciala Nooteboom cu sediul in Medias, angajeaza sudori Mig / mag cu experienta si lacatusi mecanici cu experienta in sudura Mig/ mag.  Informatii la telefon 0751147941

Societate germana angajeaza

06.02.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Societate germana cauta soferi categoria C+E pentru munca in comunitatea europeana.  Se cere experienta minima 6 luni ca sofer profesionist in comunitatea europeana.  cunoasterea limbii germane la nivel conversational constituie un avantaj. 
 • Se cere: - permis categoria C+E 
 •               - card tahograf digital
 •               - atestat profesional
 •               - cazier judiciar
 •               - cazier auto
Inf la tel: 0742 127 745

BMT TRANS ANGAJEAZA

31.01.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
BMT TRANS angajeazamecanici utilaje si sofer pentru transport tur-retur Romania- Germania-Olanda si economist. inf la tel: 0722 576 628

RESTAURANTUL REYA ANGAJEAZA

09.01.2019
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Restaurantul Reya angajeaza bucatar. Inf la tel: 0744 931 204

SE VINDE OPEL ZAFIRA

03.01.2019
Categorie: Auto
Autor: Radio Ring
Se vinde Opel Zafira, an de fabricatie 2004, diesel 2 l motor, toate comezile, geamuri electrice, centralizat, oglinzi electrice. Pret 2100 euro neg. Inf la tel: 0744 821 260

SE VINDE APARATMENT

03.01.2019
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde apartament in Medias compus din 2 camere, baie, bucatarie, camara, balcon de 11 metri, etajul 1, confort 1 sporit, bloc caramida, mobilat , usi si geamuri termopan. Pret 32 000 euro. Inf la tel: 0744 821 260

SE VINDE APARTAMENT IN MEDIAS STRADA AVRAM IANCU

03.01.2019
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde apartament in Medias strada Avram Iancu nr 30 compus din 2 camere, baie, bucatarie, pivnita, camara , pod, etajul 1, confort 1 sporit in bloc de caramida. Pret 22 000 euro neg. Inf la tel: 0744 821 260

Se vinde apartament în cartier Vitrometan

18.10.2017
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde apartament în cartier Vitrometan str. Blajului compus din 4 camere decomandate, bucătărie, cămară, hol, 2 bai, balcon, logie șipivniță, situat la etajul 3. Apartamentul are centrală termică și geamuri termopan.Informatii la telefon 0744525865.

SE SCHIMBA CASA IN DUPUS

02.06.2017
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se schimba casa in Dupus compusa din 2 camere, bucatarie, pivnita, curte, gradina si anexe gospodaresti in supraftaa totala de 1000mp. Casa se schimba cu apartament in Medias. Inf la tel: 0770 964 988

Se transporta persoane

20.02.2014
Categorie: Diverse
Autor: Radio Ring
Se transporta persoane, din Romania in Germania si retur cu microbus Mercedes Sprinter. Transportul se face rapid si in conditii de confort, de la domiciliu pana la destinatie. Informatii la nr de telefon: 0744 821 260/ 0049 172 631 114 6