Desktop vs Mobile

With an ever growing percentage of browsers on mobile devices having a responsive site in this day and age is a necessity not a luxury.

 

Anunțuri


Se vinde in conditii avantajoase casa

31.10.2014
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde in conditii avantajoase casa situata in Medias pe str. Stejarului nr. 34. Casa este compusa din 2 camere, bucatarie, baie, singur pe curte. Informatii la tel. 0745 901 020

Se vinde casa in Medias, situata pe strada Nucului

30.10.2014
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
 Se vinde casa in Medias, situata pe strada Nucului, compusa din 2 camere, bucatarie, baie, 2 pivnite, in suprafata totala de 637 mp. Informatii la nr de telefon: 0730 299 314

SC ANGAJEAZA

30.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC ANGAJEAZA IN CONDITII FOARTE BUNE AGENT COMERCIAL IN URMATOARELE CONDITII: SALARIU ATRACTIV, MASINA DE SRVICIU. SE CERE PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA B SI SERIOZITATE. CV-URILE SE POT DEPUNE LA ADRESA DE EMAIL: daniel@prexico.ro sau office@prexico.ro

CAFENEAUA THE PLACE ANGAJEAZA

29.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
CAFENEAUA THE PLACE ANGAJEAZA BARMANI SI OSPATARI. CV-URILE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL CAFENELEI DIN STR. SOS SIBIULUI, NR 9. INF LA TEL: 0728297007

SC COMTIB SRL ANGAJEAZA AGENT COMERCIAL

29.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC COMTIB SRL ANGAJEAZA AGENT COMERCIAL CU EXPERIENTA IN VANZARI, CU DOMICILIUL STABIL IN MEDIAS. SE CERE CARNET DE CONDUCERE CATEGORIA B. INF LA TEL: 0744548310

SC ZENIT COMPANY SRL ANGAJEAZA DIRECTOR COMERCIAL

28.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC ZENIT COMPANY SRL ANGAJEAZA DIRECTOR COMERCIAL. SE CERE:
-    O BUNA CUNOASTERE A MEDIULUI COMERCIAL DE AFACERI
-    EXPERIENTA IN DOMENIUL COMERCIALDE MINIM 3 ANI
-    SPIRIT DE OBSERVATIE, DINAMISM
-    GANDIRE COMERCIALA, EFICIENTA
-    REALE SI EXCELENTE ABILITATI DE COMUNICARE SI NEGOCIERE
-    STUDII UNIVERSITARE ECONOMICE.
CANDIDATII INTERESATI POT DEPUNE CV-URILE LA SEDIUL FIRMEI DIN STRADA WEWERN, NR 15 PANA LA DATA DE 03.11. 2014

SC ACTIRO SRL MEDIAS ANGAJEAZA

27.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC ACTIRO SRL MEDIAS ANGAJEAZA
-    OPERATOR CNC  
-    SE OFERA CONDITII DE MUNCA ATRACTIVE
-    CV URILE SE POT DEPUNE PE ADRESA actirosrl@hotmail.com
-    Informatii la telefon 0369 562 990 

SOCIETATEA ARMAX GAZ SA ANGAJEAZA:

27.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SOCIETATEA ARMAX GAZ SA cu sediul in Medias,str.Aurel Vlaicu nr.35 A
,angajeaza : * INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
CV-urile de prezentare in acest scop se depun la serviciul Resurse
umane al societatii ,incepand cu data 28.10.2014 pana la data de
03.11.2014.
 Interviul de selectie se va desfasura la data de 04.11.2014 prin
prezentare la sediul societatii ARMAX GAZ SA din strada Aurel Vlaicu
nr.35 A .
 Relatii suplimentare puteti obtine la 0269844605,serviciul Resurse
umane al societatii .

Societate Comerciala angajeaza motator mobila

24.10.2014
Categorie: Știri
Autor: Radio Ring
Societate Comerciala angajeaza motator mobila
Informatii la telefon: 0751 066 069

SC RO-HOLLAND TRAN ANGAJEAZA:

20.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
SC RO-HOLLAND TRANS CU SEDIUL IN MEDIAS STR. GARII, NR 7. ANGAJEAZA: SOFER CAMION PENTRU TRANSPORT INTERNATIONAL SI SOFER PENTRU TRANSPORT NATIONAL. CERINTE: EXPERIENTA MINIM 1 AN, ATESTAT PROFESIONAL SI CARTELA TAHOGRAF. INF LA TEL: 0727277600

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE!!!!!!

14.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
AJUTOARE   DE   ÎNCĂLZIRE
noiembrie  2014 –  martie  2015
Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare  -  O.U.G. 27/2013  şi a H.G.  920/2011 – Norme Metodologice de aplicare,  cu modificările şi completările ulterioare - H.G. 778/2013
Cererea tipizată completată  împreună cu actele doveditoare se vor putea depune în perioada 14  octombrie  2014 – 13  noiembrie  2014 şi va fi însoţită de  următoarele  acte :
- o factură de gaz cât mai recentă
- xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în  original
- xero-copie după  certificatul de căsătorie
- acte de venit din  luna  septembrie 2014: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net,( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu handicap,  etc.
- pentru persoanele care nu realizează nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere  
- hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuviințare a adopţiei,  potrivit legii
- hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului privind  măsura plasamentului, potrivit  legii
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii  
- alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces,  etc.   
- pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,   împuternicire   de la proprietarul  locuinţei
- xero-copie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/  /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă
  - adeverinţă  eliberată  de  DIRECŢIA   FISCALĂ   LOCALĂ
MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă   dacă  familia   sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre       bunurile   cuprinse în   anexa 4 – HG 920/2011  modificată
Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului ( persoana trecută pe factura de gaz ) .
    
Puncte de  preluare  a  cererilor  însoţite de  acte  doveditoare:
•    Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş ( str. A.Vlaicu nr.33,  în  incinta  fostei  şcoli de aviaţie )   
14 octombrie  2014 – 13  noiembrie  2014
    Program zilnic   luni – vineri  8 - 13  
•    Cartier  Vitrometan  -  Sala Polivalentă ( str.Lotru ) - punct de lucru pentru plata taxelor şi  impozitelor
   14 octombrie  2014 – 31 octombrie  2014
   Program zilnic  luni – vineri  9 - 13  
•    Cartier  Gura Câmpului– Sala de sport din cadrul Şcolii Generale nr.5 (str.1 Decembrie) - punct  de lucru pentru plata taxelor şi  impozitelor  
     14 octombrie  2014 – 31 octombrie  2014
  Program zilnic  luni – vineri  9 - 13  
Pentru beneficiarii de ajutoare de încălzire cu lemne  şi ajutoare pentru  energie  electrică   cererile, informaţiile şi primirea  actelor  se  face  numai  la  sediul    D.A.S. MEDIAŞ
(str. A.Vlaicu nr.33,  în  incinta  fostei  şcoli  de aviaţie).   Program zilnic  luni – vineri  8 - 13  
ÎNCĂLZIRE  CU  GAZE  NATURALE
Art.9 – O.U.G. 70/2011
Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei gaze naturale  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :  
Trepte de venituri    Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie     262  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie    190  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie    150  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie    120  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie    90    lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie    70    lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie    45    lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie    35    lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie    20    lei
ÎNCĂLZIRE  CU  ENERGIE   ELECTRICĂ
Art.10 – O.U.G. 70/2011
Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei energie  electrică  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :  
Trepte de venituri    Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie     240  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie    216  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie    192  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie    168  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie    144  lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie    120  lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie     96   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie     72   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie     48   lei
Conform prevederilor  legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, debranşaţi  de la furnizarea gazelor naturale şi care au  contracte  valabile  de  furnizare a  energiei electrice .  
Consumatorii care  solicită ajutor  pentru  încălzirea locuinţei  cu energie electrică  pe lîngă  actele doveditoare  vor  ataşa  şi  xero-copie după  ultima factură  pentru  energie  electrică.    
ÎNCĂLZIRE  CU  LEMNE  
Art.11 – O.U.G. 70/2011
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :  
Trepte de venituri    Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie     54  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie    48  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie    44  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie    39  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie    34   lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie    30   lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie    26   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie    20   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie    16   lei
PRECIZĂRI  
ART.19  – O.U.G. 70/2011
Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice Primarului  orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării .
ART. 6 - O.U.G. 70/2011
 i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune   al acesteia ori alt membru de familie major şi  împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16  ani.
ART.32 - O.U.G. 70/2011
Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale,  în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite,  constituie    infracţiune de fals  sau  înşelăciune,  după caz  şi se pedepseşte potrivit  dispoziţiilor  CODULUI  PENAL .
ART.14 ALIN.3, ART.32 LIT.E - O.U.G. 70/2011
La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia , precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.  .    
VENITURI   CARE  SE  IAU  ÎN CALCUL LA STABILIREA AJUTORULUI PENTRU  ÎNCĂLZIREA  LOCUINŢEI
LEGEA 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
ART. 8
    (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile  pe care membrii  acesteia le-au  realizat în luna anterioară depunerii cererii,  inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale,  cu excepţia
- alocaţiei pentru  susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
- a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
- a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi
- a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.
- a  ajutorului social  acordat  în conformitate  cu  prevederile Legii  416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

SE VINDE APARTAMENT COMPUS DIN 2 CAMERE

08.10.2014
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
SE VINDE APARTAMENT COMPUS DIN 2 CAMERE DECOMANDATE, IN BLOC DE CARAMIDA CU CENTRALA TERMICA , GEAM TERMOPAN, CLIMA SI PARCHET SITUAT PE STRADA SOVATA LA VILE. INF LA TEL: 0752264042

Are nevoie de ajutorul nostru!

08.10.2014
Categorie: Societăți comerciale
Autor: Radio Ring
Are nevoie de ajutorul nostru.
La 5 ani, Ana diagnosticata cu Sindromul Rasmussen, caz unic in Romania.
Ana Elena , are 5 ani şi suferă de o boală rară, fiind un caz unic în România, caz titrat de presa de specialitate.
În lupta sa cu boala, Ana are nevoie de ajutorul nostru.
Drama Anei a început în urmă cu 2 ani, când se afla la mare, cu părinţii. Micuţa a suferit atunci prima criză. Era începutul unei lungi perioade de suferinţă pentru copilă şi pentru familia ei.
După primele consultaţii, Ana a fost diagnosticată greşit, cu epilepsie şi a început tratamentul recomandat de medici. Rezultatele întârziau să apară, iar starea fetiţei era din ce în ce mai gravă, crizele tot mai dese şi mai puternice, iar medicii nu ştiau care este explicaţia.
În urmă cu câteva luni, după un nou RMN, Ana a primit diagnosticul corect: sindromul Rasmussen (sau encefalopatia Rasmussen). Este o boală foarte rară şi gravă, care duce la inflamarea cronică a unei emisfere cerebrale, urmată la scurt timp de atrofierea ei.
Fără operaţie, Ana îşi va pierde complet funcţiile motorii, abilitatea de a vorbi şi în cel mult 6 luni poate apărea chiar decesul. Starea Anei  se înrăutăţeşte pe zi ce trece iar medicii din România au scris explicit în scrisoarea medicală “  Ţinând cont de diagnostic - encefalită Rassmussen, singura terapie care poate fi eficient este tratamentul chirurgical al epilepslei – hemisferectomie( n.red:îndepărtarea chirurgicală a jumătate din creier) care nu se face la momentul actual in Romania, motiv pentru care  se recomandă continuarea
investigatiilor - evaluare pre-chirurgicala a epilepsiei si a terapiei, intr-un centru
specializat in chirurgia epilepsiei Ia copil, din strainatate.”
Pentru investigaţiile pre-chirurgicale sunt necesari aproape 40.000 Euro,  bani ce vor acoperi costurile pentru investigaţii la o clinică din Germania unde Ana este programată la consultaţie la începutul lunii noiembrie.
Cei care vor s-o ajute pe Ana pot dona o sumă în conturile deschise pe numele Coman Mircea-Ioan, tatăl fetiţei:
Conturile:
> - RON        RO15 INGB 0000 9999 0458 4667
> - EUR        RO19 INGB 0000 9999 0351 8371
> SWIFT         INGBROBU
> BIC        INGB
De asemenea, se pot face donaţii în valoare de 2 euro prin SMS, la numărul 8848 cu mesajul Pentru Ana. (Campania prin sms se desfăşoară până în 11 octombrie 2014,  termen limită până când se poate trimite sms)
Sindromul Rasmussen apare de obicei la copiii sub 15 ani şi afectează o singură emisferă cerebrală. Cauza acestei boli nu este deocamdată cunoscută.
În lume există doar între 200-500 de cazuri înregistrate, dar mulţi pacienţi nu primesc diagnosticul corect, precizează The Hemisferectomy Foundation, organizaţie care se ocupă de tratarea acestei boli.
În România cazul Anei este unic.
    În astfel de cazuri este momentul să arătăm că suntem uniţi, că putem face bine pentru semenii noştri. Pentru Ana fiecare zi este importantă.
Să acţionăm azi cu un gest cât de mic pentru a o ajuta pe Ana.

Se vinde SAU SE INCHIRIAZA apartament

18.08.2014
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring
Se vinde SAU SE INCHIRIAZA apartament PARTIAL MOBILAT in Medias, str Metanului nr 4, compus din  3 camere, dotat cu centrala termica, geamuri termopan, balcom inchis, izolat exterior.. Informatii la nr de telefon: 0744 675 532

Se vinde apartament compus din 3 camere

07.08.2014
Categorie: Imobiliare
Autor: Radio Ring

Se vinde apartament compus din 3 camere in medias strada turda, semidecomndat, confort 1, dispune de microcentrala, instalatie aer conditionat, balcon inchis. Inf la tel: 0745520715

Se inchiriaza in Dupus, casa de vacanta cu lac

13.06.2014
Categorie: Închirieri
Autor: Radio Ring
Se inchiriaza in Dupus, casa de vacanta cu lac, pentru petrecerea timpului liber. Inf si rezervari la nr de tel: 0726383393

Persoana fizica executa lucrari de amanajari interioare

20.05.2014
Categorie: Diverse
Autor: Radio Ring
Persoana fizica executa lucrari de amanajari interioare, gresie, faianta, placari in stil frantuzesc. Inf la nr de tel: 0762721554 sau 0763699940

Se transporta persoane

20.02.2014
Categorie: Diverse
Autor: Radio Ring
Se transporta personae, din Romania in Germania si retur cu microbus Mercedes Sprinter. Transportul se face rapid si in conditii de confort, de la domiciliu pana la destinatie. Informatii la nr de telefon: 0744 821 260/ 0049 172 631 114 6

Se vinde aprtament compus din 2 camere in zona ultracentrala

11.12.2013
Categorie: Anunțuri
Autor: Radio Ring
Se vinde in Medias, zona ultracentrala apartament compus din 2 camere, dispune de geamuri termopane, parchet laminat, instalatii sanitare noi, recent renovat. inf la nr de tel: 0745498662

SE VAND SAU SE INCHIRIAZA ROCHII DE MIREASA

19.04.2013
Categorie: Diverse
Autor: Radio Ring
Se vand sau se inchiriaza rochii de mireasa,diverse firme,in stare perfecta,cu accesorii.inf.la tel. 0727.477.173